Methodes

Wij maken op Het Meesterwerk gebruik van duidelijke lesmethodes. Deze zijn erop gericht om
met de verschillen in kennis en mogelijkheden tussen kinderen om te gaan en hulp te bieden
bij de ontwikkeling van uw kind. Zij bieden mogelijkheden voor de basisleerstof,  meer verdie-
ping voor de kinderen die dat aankunnen en extra ondersteuning voor degenen die dat nodig
hebben.

Onze belangrijkste lesmethodes in de groepen 1 t/m 8 zijn:

 • Inzichtelijk (volgen van de ontwikkeling van kleuters)
 • Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen)
 • Estafette (technisch lezen)
 • Taal op maat en Spelling op maat 
 • Estafette  (begrijpend lezen)
 • De Wereld in getallen
 • De Vreedzame school (sociale-emotionele vorming)
 • Groove.me  (Engels)
 • Pennenstreken (schrijven vanaf groep 1)
 • ​Naut, Meander en Brandaan (wereldoriëntatie)

Zelfstandig werken en samenwerken

Wij richten de lokalen zodanig in dat kinderen zelfstandig kunnen werken. Kinderen leren met
respect en verantwoordelijkheid om te gaan met de aanwezige materialen. Kinderen werken
op veel momenten van de dag in tafelgroepjes; bestaande uit kinderen van verschillende leef-
tijden zodat zij de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren. Op deze manier wordt de
omgang en samenwerking gestimuleerd.

Pedagogisch en didactische uitgangspunten 

 1. Ik volg de aanwijzingen van de medewerkers in de school op.
 2. Ik ben op tijd in de les; binnen is beginnen.
 3. Ik heb een respectvolle houding.
 4. Ik loop en praat rustig in de school.
 5. Ik let op mijzelf.
 6. Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is.
 7. Ik vraag om hulp als dat nodig is.