Aanmelden

Link naar ons school ondersteuningsprofiel

Voorafgaand aan de aanmelding van een kind op Het Meesterwerk, vindt er altijd een informerend gesprek plaats tussen ouder(s) en schoolleiding. De schoolleiding zal in dit gesprek een globaal beeld trachten te schetsen van het onderwijs op Het Meesterwerk. Aan ouders wordt gevraagd een beeld van hun kind te schetsen. Daarna zal er besproken worden wat ouders van school mogen verwachten maar ook wat school van ouders verwacht als daadwerkelijk tot inschrijving wordt overgegaan

Als u uw kind wilt inschrijven voor één of meer afdelingen van Het Meesterwerk, dan maakt u een afspraak met de directie van de basisschool en/of de teamleidster van de opvang. In een oriënterend gesprek lichten wij de informatie uit onze Schoolgids toe en heeft u tijd uw vragen te stellen en eventuele bijzonderheden over uw kind te vertellen. Mocht u na dit gesprek enthousiast zijn en heeft u vertrouwen in de organisatie en de mensen van Het Meesterwerk, dan vult u een aanmeldingsformulier in.

Voor het maken van een afspraak met de directie van de basisschool kunt u contact opnemen via telefoonnummer 036 5239002 of via e-mail: info@meesterwerk.asg.nl .

Voor het maken van een afspraak met de teamleidster van GO Kinderopvang via telefoonnummer 036-2002007 of 036-2002010.