Partners

de drie hoofdpartners van Het Meesterwerk zijn:

  • De basisschool, onderdeel van de Almeerse Scholen Groep
  • Kinderopvang GO!, die de voor-, tussen-, naschoolse opvang verzorgt en tevens dagopvang biedt.
  • Welzijnsorganisatie De Schoor

Hieromheen staan de andere participanten van Het Meesterwerk

De algemeen directeur:  stuurt de locatie aan en heeft overleg met de locatiemanager van GO! en de teamleidster van De Schoor. Onderwerpen van gesprek zijn vooral beheerszaken en voorwaarden scheppen voor het goed en prettig kunnen samenwerken op de locatie.

Het managementteam: ​houdt zich bezig met o.a. het vaststellen van de lesprogramma's en activiteiten, de jaarplanning en begeleiding en aansturing van de medewerkers.

De Fant: is onze activiteitencoördinator

Het zorgteam: komt bij elkaar wanneer er grote zorgen omtrent een kind zijn. In dit zorgteam zitten de ouders van het kind, de Intern begeleider van de school, de leerkracht, de schoolverpleegkundige en indien nodig de schoolmaatschappelijk werkster.

Ymere is de woningbouwvereniging waarvan wij ons gebouw huren.

Bibliotheek Almere:  in onze school hebben wij een uitgebreide vaste boekencollectie die door de bibliotheek Almere is samengesteld, ook hebben wij ieder jaar een wisselcollectie waardoor wij altijd over een nieuw aanbod boeken beschikken. Onze leerlingen mogen onder schooltijd boeken lenen, ook ouders mogen boeken komen lenen bij ons; u kunt dan nog gemakkelijker thuis een boek voorlezen of samen met uw kind lezen.

De GGD: ondersteunt de school op het gebied van gezondheidszorg, bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten of het ontwikkelen van lesmaterialen voor het geven van gezondheidsvoorlichting. In groep 2 en 7 van de basisschool worden alle kinderen preventief onderzocht door de schoolverpleegkundige, dit gebeurt zoveel mogelijk op school zelf in een speciaal daarvoor geschikte ruimte.

Gemeente Almere:  er is  regelmatig overleg met de gemeente over de brede school en het jeugdbeleid in Almere.

De buurtbewoners: zijn een belangrijke partner voor ons. Regelmatig organiseren we een buurtmarkt waar de organisaties die in onze wijk actief zijn zich presenteren. Tijdens deze markt ontmoeten bewoners elkaar en hebben we het over de leefbaarheid van de wijk of over wensen met betrekking tot het activiteitenaanbod.