Verlof aanvragen

In de wet is vastgelegd dat de directie van de school u alleen in zeer specifieke gevallen (bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, trouwerij, of uitvaart) toestemming mag geven uw kind van school te houden. Deze toestemming dient u tenminste 6 weken van tevoren (voor zover mogelijk) schriftelijk aan te vragen. U kunt het speciale formulier hiervoor op school afhalen bij onze administratie of downloaden via onderstaande link. Let op, het formulier dient ten alle tijden persoonlijk en ondertekend te worden ingeleverd bij de administratie.

Verlofaanvraag formulier

Voor extra vakantiedagen mogen wij nooit toestemming verlenen! Dus ook niet voor een lang weekeinde naar een huisje, dat u aangeboden wordt door opa's, oma's, vrienden, etc.! Ook als u van uw werkgever in een bepaalde periode geen vrij kunt krijgen is de leerplicht zeer streng; alleen als u in geen enkele van de reguliere vakanties vrij kunt krijgen, kunt u een verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schooltijden om. Maakt u absoluut geen vakantie-afspraken, die afwijken van data in de jaarkalender, zonder dat u daarvoor schriftelijk toestemming hebt ontvangen!


 [