Hart van de wijk

Als brede school bieden wij, naast peuterspeelzaalwerk, opvang en onderwijs, tal van activiteiten aan op het gebied van kunst, cultuur, wereldeducatie, sport, opvoeding en ontspanning. Deze activiteiten zijn niet alleen voor de kinderen van Het Meesterwerk maar vaak ook voor andere belangstellenden. Wij streven ernaar om voor kinderen, ouders, buurtbewoners en specifieke doelgroepen herkenbaar en bereikbaar te zijn. Onze activiteitencoördinator, de Fant, organiseert voor de kinderen, ouders en buurtbewoners allerlei activiteiten. Al deze activiteiten vindt u terug op de Activiteitenladder, die 3-4x per jaar verschijnt en ook op onze website is te vinden onder het kopje Brede School/Activiteitenladder.

In Het Meesterwerk hebben wij ook een "Wereldlokaal". Een ruimte waarin kinderen en volwassenen geprikkeld worden te leren van elkaars cultuur. Waar kinderen, ouders en buurtbewoners kennis en ervaringen kunnen delen. Een ruimte waar "Wereldeducatie en ontwikkeling" centraal staan. Hier komt de wereld binnen en treden we de wereld tegemoet. Een ander mooi voorbeeld waar we kennis en ervaringen kunnen delen is de bibliotheek van het Meesterwerk, die speciaal ingericht is voor alle kinderen van de brede school van 0- 12 jaar. We hebben sinds augustus 2015 een bijzondere samenwerking met de openbare bibliotheek (bieb op school). Er zijn 1200 nieuwe boeken aangeschaft. Jaarlijks wordt 10% van de boeken vervangen. Een bijzonder project dat mogelijk is dankzij de hulp van ouders en grootouders van onze kinderen.