Hart van de wijk

Als brede school bieden wij, naast peuterspeelzaalwerk, opvang en onderwijs, tal van activiteiten aan op het gebied van kunst, cultuur, wereldeducatie, sport, opvoeding en ontspanning. Deze activiteiten zijn niet alleen voor de kinderen van Het Meesterwerk maar vaak ook voor andere belangstellenden. Wij streven ernaar om voor kinderen, ouders, buurtbewoners en specifieke doelgroepen herkenbaar en bereikbaar te zijn. Onze activiteitencoördinator, de Fant, organiseert voor de kinderen, ouders en buurtbewoners allerlei activiteiten.