Ouderparticipatie

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het verloop van de schoolcarrière van kinderen. De wijze waarop ouders bij de school worden betrokken, verschilt per leer- en ontwikkelingsfase van het kind, de gezinssituatie en de schoolomgeving. Ouderbetrokkenheid is dan ook maatwerk. Het is in het belang van het kind dat scholen en ouders met elkaar in gesprek gaan.