Activiteitenraad (AR)

Ouders van Het Meesterwerk hebben zich georganiseerd in de activiteitenraad (AR). Deze raad bestaat uit een aantal ouders die regelmatig bij elkaar komen om samen allerlei activiteiten die in een jaar plaatsvinden te bedenken en te regelen. De AR heeft een voorzitter en een penningmeester. Daarnaast zijn de leden van de AR vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen. De AR genereert zijn inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage waarvoor ieder schooljaar een verzoek aan de ouders wordt gedaan. Van deze bijdrage worden het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, een bekertje limonade bij verschillende activiteiten en nog heel veel meer zaken bekostigd.