Ziekmelden

Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn wegens ziekte of een andere reden, kunt u ons dat telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.45 uur op nummer 036 52 39 002, een berichtje sturen via Social schools of u kunt een door u ondertekend briefje afgeven bij de leerkracht van uw kind.

Via SocialSchools:

  • Selecteer vanuit  'Alle opties tonen'  de  'absentiemelding' 
  • U krijgt nu een invulformulier te zien waarmee u uw kind(eren) absent kan melden.