Werken met chromebooks

Na gedegen onderzoek en een uitgebreide pilot werken wij vanaf schooljaar 2015-2016 met Chromebooks in de groepen 4  t/m 8. Hiermee bereiden wij de leerlingen voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol zal spelen. Tegelijkertijd bieden wij hiermee aantrekkelijk en uitdagend onderwijs dat motiveert en nog meer mogelijkheden biedt om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Een Chromebook zien we als ondersteuning van het lesmateriaal waarbij we zeker met methodes zullen blijven werken.

De school  investeert zelf substantieel in de aanschaf van de Chromebooks.