Ouderhulp

Ouders in school zijn voor ons heel erg belangrijk. Naast de ouders in de MR en de OR zijn er vele ouders die structureel (bibliotheek) of af en toe helpen op school. Via onze wekelijkse nieuwsbrief de Krook wordt daarvoor regelmatig een oproepje geplaatst of de leerkrachten benaderen de ouders persoonlijk.

Wij verwachten van ouders/verzorgers van kinderen in de kleutergroep (groep 1) dat zij minimaal 2 x per jaar een dagdeel meehelpen in de groep van hun kind, ook op de peuterspeelzaal is dit een goede gewoonte. Wij hopen door deze samenwerking het wederzijdse begrip te vergroten, waardoor we samen verantwoordelijk zijn.

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten waar u op vrijwillige basis aan mee kunt helpen. Wij hebben bijvoorbeeld uw hulp nodig bij:

- spelletjesochtenden

- begeleiding bij excursies en schoolreisjes

- leeshulpactiviteiten

- vieringen als Sinterklaas en Kerst

- het beschilderen van de ramen

 Mocht u enthousiast geworden zijn na het lezen van deze informatie, geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind(eren).