Dierenpatio

Ook de dieren zijn bij ons erg belangrijk. In één van de patio's hebben we een aantal kippen,
konijnen en cavia's. De dieren worden verzorgd en geknuffeld door de kinderen, de leerkrach-
ten en de ouders. In de vakanties nemen de medewerkers van de opvang de zorg over.
Zo kunnen we de kinderen leren met dieren, planten en hun omgeving om te gaan.