Wereldlokaal

Het Wereldlokaal is een ruimte in Het Meesterwerk waar de diversiteit van de wereld weerspiegeld wordt, in beeld, geluid en activiteit. Hier komt de wereld Het Meesterwerk binnen en treedt Het Meesterwerk de wereld tegemoet.

Het Wereldlokaal is een ruimte waar:

  • kinderen en volwassenen geprikkeld worden te leren van elkaars cultuur en culturele achtergrond
  • kinderen, ouders, buurtbewoners, bezoekers en bedrijfsleven kennis en ervaring delen
  • wereldse educatie en ontwikkeling centraal staat

Wat gebeurt er in het Wereldlokaal?

Ontvangst:
van gasten van Het Meesterwerk dit kan zijn ,van de gemeente, van partners binnen de brede school. van Almeerse zustersteden die iets willen horen over het Nederlandse onderwijs, voor leerlingen en docenten die meedoen aan uitwisselingstrajecten, enzovoort

Presentaties en lezingen:
door en voor kinderen, volwassenen, ouders, medewerkers van Het Meesterwerk, buurtbewoners, speciale doelgroepen, bedrijfsleven.

Muze:
bijeenkomsten rond wereldliteratuur, een boekbespreking. Een avond rond poëzie, een optreden van een Wereldmuzikant.

Forum en discussie:
de politiek, een wereldaandachtspunt, een wijkgebeurtenis. Het Wereldlokaal biedt de ruimte tot gesprek.

Ontmoeting:
Een informatieve bijeenkomst, een gezamenlijke lunch, een discussie-ontbijt of gezamenlijke maaltijd, met kinderen, met ouders, met buurtbewoners. Samen eten is een belangrijk sociaal gebeuren waarbij gespreksthema’s in een prettige ambiance aan de orde kunnen komen.

Activiteiten:
Ieder kwartaal verzorgt onze activiteitencoördinator boeiende, informatieve en leuke activiteiten zoals een workshop koken,  beeldende expressie, taallessen Engels of Frans, leerbewerking etc. Ook voor volwassene worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.

Meer informatie:
Neem voor meer informatie over het Wereldlokaal contact op met  info@meesterwerk.asg.nl